TV& VIDEO

Yên Phụ

Giá cá vàng, cá chép giảm nhẹ

Giá cá vàng, cá chép giảm nhẹ

Cá vàng nhỏ có giá từ 5.000-10.000 đồng/con, cá chép ngũ sắc giá khoảng 10.000-15.000 đồng/con, giảm 5-10% so với cùng thời điểm năm trước.