TV& VIDEO

Yên Thế

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế

Bắc Giang đã sẵn sàng nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện “130 năm Khởi nghĩa Yên Thế”, diễn ra từ ngày 15-17/3/2014.