TV& VIDEO

yết giá

Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp khoảng cách

Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp khoảng cách

Sau ba phiên đấu thầu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường 53.400 lượng vàng. Sự gia tăng nguồn cung này đang bắt đầu cho thấy tác dụng rút ngắn khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới.