TV& VIDEO

yêu cầu bồi thường

Tình trạng bị nhà mạng trừ tiền vô lý gia tăng

Tình trạng bị nhà mạng trừ tiền vô lý gia tăng

VTV.vn - TÌnh trạng các thuê bao di động bị trừ số tiền không nhỏ cho các dịch vụ giá trị gia tăng dù không hề đăng ký đang ngày càng gia tăng.