TV& VIDEO

yêu cầu khí thải

Nhiều hãng xe hơi không đạt yêu cầu khí thải

Nhiều hãng xe hơi không đạt yêu cầu khí thải

VTV.vn - 7 hãng sản xuất xe hơi, đặc biệt là GM và Ford, có nguy cơ không đáp ứng được yêu cầu về an toàn khí thải.