TV& VIDEO

yêu cầu kiểm soát súng tại Mỹ

Biểu tình yêu cầu kiểm soát súng tại Mỹ

Biểu tình yêu cầu kiểm soát súng tại Mỹ

VTV.vn - Người biểu tình Mỹ đã tụ tập bên ngoài trụ sở của Hiệp hội súng trường quốc gia để yêu cầu thực thi luật về kiểm soát súng và một lệnh cấm súng trường tấn công.