TV& VIDEO

yêu quý

Tìm thấy thú cưng sau 9 năm thất lạc

Tìm thấy thú cưng sau 9 năm thất lạc

Một phụ nữ Mỹ gặp lại con chó yêu quý bị lạc từ năm 2004 trong cuộc đoàn tụ được đặt tên là "Giáng sinh kỳ diệu".