TV& VIDEO

yêu Sài Gòn

Lắng đọng với “Sài Gòn không phải ngày hôm qua”

Lắng đọng với “Sài Gòn không phải ngày hôm qua”

VTV.vn - “Sài Gòn không phải ngày hôm qua” là sự tiếc nuối, sự trân trọng quá khứ và cũng là mong muốn tốt đẹp cho thành phố mang tên Bác thời nay.