TV& VIDEO

yếu tố bạo lực

Vẫn tồn tại tình trạng lộn xộn, biến tướng trong các lễ hội truyền thống

Vẫn tồn tại tình trạng lộn xộn, biến tướng trong các lễ hội truyền thống

VTV.vn - Đã có nhiều cố gắng trong công tác thanh, kiểm tra và quản lý, nhưng vẫn tồn tại nhiều biểu hiện lộn xộn, tiêu cực, biến tướng, lệch lạc trong các hoạt động lễ hội.