yếu tố khủng bố trong vụ tấn công

Giao diện thử nghiệm VTVLive