TV& VIDEO

Yếu tố nhân sự

Việt Nam cần những nhà lãnh đạo đau đáu với lợi tích dân tộc

Việt Nam cần những nhà lãnh đạo đau đáu với lợi tích dân tộc

VTV.vn - Theo GS. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, hơn lúc nào hết, Việt Nam cần những nhà lãnh đạo đau đáu với lợi ích của dân tộc.