Zing Me

“Ghi dấu nơi Trường Sa tôi”

“Ghi dấu nơi Trường Sa tôi”

 Nằm trong chuỗi sự kiện “Vì Trường Sa”, hôm 8/4 tới đây, chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi” cũng sẽ chính thức được phát động.