TV& VIDEO

Zone 9

Hà Nội thanh tra toàn diện về đất đai tại Zone 9

Hà Nội thanh tra toàn diện về đất đai tại Zone 9

UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập đoàn thanh tra việc sử dụng đất tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (khu Zone 9).