Charreria - môn thể thao đặc trưng của Mexico

Cập nhật 07:42 ngày 01/04/2015

Mỗi đất nước, mỗi quốc gia đều có những đặc sắc riêng về văn hóa, ngôn ngữ, âm nhạc, và tất nhiên, là cả các môn thể thao nữa. Hãy cùng khám phá xem môn thể thao được coi là “quốc hồn quốc túy” của Mexico.

 Ly Trần
(Thethao.vtv.vn)