Nhật ký VTV Cup ngày 22.05.2014

Cập nhật 11:58 ngày 22/05/2014