Tìm hiểu về cơ cấu xét Quota VĐV tham dự Olympic 2016 môn cử tạ

Cập nhật 07:47 ngày 16/11/2015

VĐV môn Cử tạ được tham dự Olympic không theo chuẩn A, chuẩn B hoặc giây, thước, mét – cũng không tính chuẩn theo kiểu xét trọng lượng tạ. Để được tham dự Olympic, VĐV sẽ phải trải qua các cuộc đấu vòng loại bằng điểm đồng đội và cá nhân theo phân bổ quota vị trí xếp hạng của quốc gia và châu lục. Hãy cùng tìm hiểu về cách tính suất tham dự Olympic 2016 môn Cử tạ bằng tính điểm đồng đội.

 
Tại Olympic 2016, môn Cử tạ sẽ có 15 hạng cân, tương đương với 15 bộ huy chương trong đó có 8 nội dung dành cho nam và 7 nội dung dành cho nữ. Số quota VĐV được phân bổ như sau: VĐV vượt qua vòng loại bằng xếp hạng tính điểm đồng đội, nam được 147 suất và nữ 98 suất. VĐV chủ nhà được tối đa 5 VĐV, trong đó nam 3 và nữ 2 VĐV.

TỔNG QUOTA VĐV THAM DỰ OLYMPIC 2016 MÔN CỬ TẠ

 

Dù có tới 15 nội dung nhưng số quota VĐV theo mỗi quốc gia cũng giới hạn chỉ được 10 VĐV trong đó nam 6 VĐV và nữ 4 VĐV. Ở mỗi hạng cân thì mỗi QG cũng chỉ được tối đa 2 VĐV tranh tài.

QUOTA VĐV OLYMPIC 2016 MÔN CỬ TẠ THEO QUỐC GIA

 
Với số quota 260 VĐV thì theo xếp hạng đồng đội sẽ có tổng 199 suất. Điểm đồng đội được phân bổ suất dựa trên vị trí xếp hạng của quốc gia ở 2 giải VĐTG năm 2014 và 2015 cùng với xếp hạng đồng đội ở giải vô địch cấp châu lục từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016. Cụ thể: điểm đồng đội ở giải VĐTG 2014 và 2015 sẽ được 108 suất VĐV nam và 67 VĐV nữ. Cử tạ VN đang có được vị trí thứ 20 nội dung của nam ở giải VĐTG năm 2014 và tại giải VĐTG 2015 ở Mỹ tới đây nếu duy trì được thứ hạng từ 19 đến 24, Việt Nam sẽ có 3 suất của nam.

QUOTA VĐV CỬ TẠ OLYMPIC 2016 Ở GIẢI VĐTG THEO XẾP HẠNG ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI

 
Năm 2016, số quota VĐV sẽ được xét theo xếp hạng đồng đội ở các giải vô địch cấp châu lục. Sẽ có 24 suất phân bổ theo xếp hạng điểm đồng đội của châu lục. Châu Á sẽ có 6 suất. Nếu như tại giải vô địch châu Á 2016, Cử tạ Việt Nam xếp hạng đồng đội từ 1 đến 6 sẽ được 1 suất.

QUOTA VĐV CỬ TẠ OLYMPIC 2016 Ở GIẢI VÔ ĐỊCH CẤP CHÂU LỤC THEO XẾP HẠNG ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI

 Các cuộc thi đấu vòng loại của môn Cử tạ diễn ra từ 19/6/2014 đến 19/6/2016. Ngày 18/7/2016 là thời điểm Liên đoàn Cử tạ thế giới chốt danh sách tổng số 260 VĐV sẽ tham dự Olympic Rio.

Minh Nguyệt
(Thethao.vtv.vn)