châm ngòi

Tuyên bố của Đảng Những người cộng sản Nga về Biển Đông

Tuyên bố của Đảng Những người cộng sản Nga về Biển Đông

Ngày 02/6/2014, Đảng Những người cộng sản Nga đã ra tuyên bố chính thức về tình hình Biển Đông.