chứng bệnh

Công nghệ mới điều trị bệnh trầm cảm

Công nghệ mới điều trị bệnh trầm cảm

Brainsway, công ty sản xuất thiết bị y tế của Israel vừa phát minh một công nghệ điều trị bệnh trầm cảm và đã được được phê duyệt để đưa vào sử dụng.