đưa tang

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chân thành cảm ơn:

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước