ế chồng

Chính sách chống...   "ế chồng” tại Trung Quốc

Chính sách chống... "ế chồng” tại Trung Quốc

 Những thanh niên tới tuổi cập kê nhưng vẫn không tính tới chuyện lập gia đình đang trở thành một vấn đề xã hội tại Trung Quốc và việc đảm bảo không để những đối tượng này ế chồng được xem là một chính sách quốc gia.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước