Hướng dẫn tính thời gian công tác đối với giáo viên mẫu giáo

Theo Chinhphu.vn-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - BHXH Việt Nam có hướng dẫn tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH đối với người lao động có vướng mắc về tính thời gian làm giáo viên mẫu giáo.

Chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 8/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TTLB ngày 21/5/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo.

Theo đó, đối với giáo viên mẫu giáo dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH từ khi làm giáo viên mẫu giáo; trường hợp là giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn được thực hiện theo Mục B, Phần II Thông tư liên tịch số 09/TTLB nêu trên nên thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức.

Đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước, cách tính thời gian công tác được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư số 25/TT ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH từ khi làm giáo viên mẫu giáo.

Quy định về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH đối với người lao động thực hiện theo các quy định ban hành trước ngày 1/1/1995.

Về hồ sơ làm căn cứ xem xét tính thời gian làm giáo viên mẫu giáo trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH gồm: lý lịch, hồ sơ đảng viên, sổ theo dõi, danh sách trích ngang, danh sách chi trả lương, thù lao, sinh hoạt phí, danh sách hoặc quyết định phê duyệt, công nhận việc bổ nhiệm, tuyển dụng được lập trong thời gian người lao động làm giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, làm hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn và được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước.

BHXH tỉnh sẽ căn cứ hồ sơ của từng người, đối chiếu với các quy định về hồ sơ để xét hưởng BHXH của các cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày 1/1/1995, nếu đủ cơ sở pháp lý thì xem xét tính thời gian làm giáo viên mẫu giáo, làm hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn trước ngày 1/1/1995 vào sổ BHXH theo quy định làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi của người lao động, trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đối với người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung nêu trên (ngày 12/01/2015) thì không xem xét giải quyết lại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước