Sinh viên trường Văn hóa - Nghệ thuật công lập được giảm 70% học phí

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 24/07/2014 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

Theo đó, kể từ ngày 9/9/2014, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật công lập được giảm 70% học phí. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật ngoài công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật công lập.

Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật ngoài công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật công lập.

Chế độ bồi dưỡng nghề quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với những tháng học sinh, sinh viên học tập và được trả vào đầu tháng.

TIN MỚI