Nghị định mới về cơ cấu tổ chức của Đài THVN

Đăng bởi VTV 0 Bình luận

29 Tháng 7 2014

Theo Nghị định này, Ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế sẽ được tách thành Ban Sản xuất các chương trình Giải trí và Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.

Trung tâm Mỹ thuật là đơn vị do Tổng Giám đốc thành lập trước đây nay được nâng lên thành đơn vị được quy định trong Nghị định.

Như vậy, theo Nghị định 72/2014/NĐ-CP, Đài Truyền hình Việt Nam gồm có 31 đơn vị được quy định trong Nghị định: Ban Thư ký biên tập; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra; Văn phòng; Ban Thời sự; Ban Khoa giáo; Ban Truyền hình tiếng dân tộc; Ban Truyền hình đối ngoại; Ban Văn nghệ; Ban Sản xuất các chương trình Giải trí; Ban Sản xuất các chương trình Thể thao; Ban Biên tập truyền hình cáp; Ban Thanh thiếu niên; Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình; Trung tâm Tư liệu; TT THVN tại thành phố Hồ Chí Minh; TT THVN tại thành phố Huế; TT THVN tại thành phố Đà Nẵng; TT THVN tại tỉnh Phú Yên; TT THVN tại thành phố Cần Thơ; Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình; Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng; Trung tâm Mỹ thuật; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình; Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình.; Trung tâm Tin học và Đo lường; Tạp chí truyền hình.

Ngoài các đơn vị trên, trong cơ cấu tổ chức của Đài THVN còn có các cơ quan thường trú Đài THVN tại nước ngoài do Tổng Giám đốc Đài quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Nghị định cũng quy định, Tổng Giám đốc Đài THVN được phép thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các Ban và các đơn vị tương đương trực thuộc Đài THVN có Trưởng ban (và tương đương); giúp việc Trưởng ban có không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của các Ban và các đơn vị tương đương có các phòng và các tổ công tác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/9/2014.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.