Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Phương Thanh-Thứ tư, ngày 25/06/2014 15:13 GMT+7

Phát triển Hà Nội thành trung tâm tài chính ngân hàng trong vùng kinh tế trọng điểm. Ảnh: HNM

Không gian phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ gồm hai tiểu vùng: tiểu vùng Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng duyên hải.

Đây là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước; là địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đạt 5.500 USD/năm, tỷ trọng nông lâm thủy sản trong GDP là 5,5%, công nghiệp - xây dựng 49,1% và dịch vụ 45,4%, giá trị xuất khẩu chiếm 32% cả nước; Đồng thời, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trong các vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt trong thực hiện các đột phá chiến lược, tái cấu trúc kinh tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước