Việt Nam thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử

TCKD-Thứ hai, ngày 03/03/2014 16:38 GMT+7

Trong giai đoạn 2012-2013, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử. Đây là một con số đáng ghi nhận bởi chỉ một vài năm, số lượng gói thầu thực hiện qua đấu thầu qua mạng tăng trưởng ấn tượng tới 20 lần.

Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng người dùng (nhà thầu, bên mời thầu, người dùng đăng ký) trong giai đoạn 2012-2013 đã tăng vọt so với giai đoạn 2009-2011, với tổng số lượng người đăng ký tăng 500%. Trong đó, số lượng nhà thầu đăng ký tham gia sử dụng tăng 650%; số lượng bên mời thầu tăng 460%.

Nhờ đó, việc sử dụng Hệ thống để đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng có những bước tăng trưởng vượt bậc, với số gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng tăng gần 20 lần, số thông báo mời thầu và kế hoạch đấu thầu được đăng tải tăng tương ứng gần 3 lần và 11 lần.

Tại Việt Nam, đấu thầu theo hình thức thông thường chỉ tiết kiệm khoảng 1% giá trị gói thầu. Nếu áp dụng đấu thầu qua mạng, lượng tiết kiệm sẽ rất lớn khi tổng giá trị các gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu hàng năm khoảng khoảng trên 20 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI