Các kỳ liên hoan trước

Trong Lễ Công bố và Trao giải LHTHTQ lần thứ 40, ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 40 - đã có bài phát biểu về kỳ Liên hoan năm nay.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588