Các kỳ liên hoan trước

Bên cạnh 38 giải Vàng, BGK đã chọn ra được 63 tác phẩm xuất sắc khác xứng đáng nhận giải Bạc trong LHTHTQ năm nay.

Các đơn vị, đại biểu có thể tải danh sách giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 TẠI ĐÂY

GIAI BAC

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588