Các kỳ liên hoan trước

Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 trao Bằng khen cho 109 tác phẩm xuất sắc.

Các đơn vị, đại biểu có thể tải danh sách tác phẩm nhận Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 TẠI ĐÂY

1

 

2

 

3

 

4
5

 

6

 

7

 

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588