lợi sữa

Rau đay rất tốt cho phụ nữ sau sinh

Rau đay rất tốt cho phụ nữ sau sinh

 Việc mà hầu hết các sản phụ quan tâm là sữa có nhanh về và về nhiều sau sinh hay không? Vậy làm thế nào để sữa nhanh về và về nhiều sau khi sinh nở? Tất cả đều có những mẹo nhỏ.