lưỡng dụng

Trung Quốc cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Triều Tiên

Trung Quốc cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Triều Tiên

Trung Quốc đã công bố bản danh sách các hàng hóa và công nghệ bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên và tuyên bố đây là bằng chứng về việc Trung Quốc tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên.