Ngân hàng Thế giới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngân hàng Thế giới cam kết cho Việt Nam vay ưu đãi gần 4 tỷ USD

Ngân hàng Thế giới cam kết cho Việt Nam vay ưu đãi gần 4 tỷ USD

Ngân hàng Thế giới cam kết cho Việt Nam vay ưu đãi gần 4 tỷ USD trong vòng ba năm từ 2014-2017. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim tại buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trưa 17/7 tại Hà Nội.