Đảm bảo quyền thụ hưởng BHYT cho người dân

Đức Hạnh Cập nhật 07:00 ngày 26/06/2013

 Tại TP.HCM, hội nghị đóng góp y kiến xung quanh Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) vừa diễn ra.

Tham gia đóng góp ý kiến có đại diện Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội của các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Hội nghị tập trung bàn thảo những nội dung cơ bản trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT gồm: Đối tượng tham gia, quản lý nhà nước về BHYT, thẻ BHYT, quyền lợi, mức hưởng BHYT, tạm ứng, thanh toán, quyết toán cũng như sử dụng quỹ BHYT… Đồng thời, hội nghị cũng đóng góp ý kiến nhằm khắc phục khó khăn, bất cập còn tồn tại trong Luật bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu đến năm 2015, 70% người dân tham gia BHYT tự nguyện.

‘ Đối với những bệnh nhân có điều khó khăn, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh của BHYT luôn cần thiết. (Ảnh minh họa)

Theo đó Dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi đặt ra 2 phương án cho đối tượng chi trả BHYT trái tuyến. Phương án 1: Vẫn chi trả cho bệnh nhân trái tuyến theo mức cũ. Phương án 2: Chỉ thanh toán cho bệnh nhân trái tuyến trong trường hợp điều trị nội trú, với mức thanh toán thấp hơn so với hiện nay là giảm từ 30 - 70% tùy tuyến xuống 20 - 50%.

Cũng theo Dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đối tượng tham gia BHYT thay vì 25 nhóm như trước đây, Dự thảo luật sắp xếp quản lý đối tượng theo hai nhóm: Cá nhân và hộ gia đình.

Đa số các ý kiến tại hội nghị đều đánh giá cao nội dung trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế lần này. Tuy nhiên, theo hội nghị, cũng cần sửa đổi một số điều khoản, nhằm đảm bảo quyền được thụ hưởng BHYT, mở rộng ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ phí tham gia BHYT cho khu vực phi chính quy, đồng thời bỏ quy định cùng chi trả phí khám chữa bệnh với người nghèo, người đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, xem xét lại nhóm đối tượng tham gia để tránh trùng lặp khi quản lý…

Sau hội nghị, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế sẽ tổng hợp ý kiến và có văn bản chính thức gửi đến Bộ Tư pháp.

Gửi câu hỏi cho bác sĩ để được giải đáp ngay

* Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật

- Đội ngũ bác sĩ uy tín

- Nhiều chính sách hỗ trợ khám thiết thực