Công tác tổ chức Đại hội Thể Thao Bãi Biển Châu Á lần thứ V tại Việt Nam

-Thứ ba, ngày 22/07/2014 00:26 GMT+7

Vào sáng 22.7, tại Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch đã diễn ra hội nghị ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao bãi biển lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam. Đây là một sự kiện thể thao quan trọng đối với thể thao Việt Nam nhằm quảng bá hỉnh ảnh con người,đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sau khi tổ chức thành công những sự kiện thể thao lớn,Việt Nam được tin tưởng, giao trọng trách đăng cai đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ V năm 2016.

Để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội, Chính phủ đã ra quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam, với Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia là Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá Thể Thao & Du Lịch. Trong hội nghị, Bộ Trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đại hội thể thao bãi biển Châu Á và phổ biến những vấn đề mấu chốt tới các ban ngành liên quan, để chuẩn bị tốt nhất mọi vấn đề  trước khi diễn ra đại hội.


 


Ông Hoàng Tuấn Anh

Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá Thể Thao & Du Lịch

Trưởng Ban Chỉ Đạo Quốc gia Đại hội Thể thao Bãi biển lần thứ V

Việc đăng cai tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á là tín hiệu mừng đối với thể thao Việt nam,đây là cơ  hội để thể thao Việt Nam phát triển những môn thể thao bãi biển,bên cạnh đó còn quảng bá hỉnh ảnh,đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè  năm châu và thông qua đại hội thể thao bãi biển sẽ gắn kết thêm tinh thần đoàn kết dân tộc năm châu.


Phan Phan - Thu Nga - Năm Đức
(Thethao.vtv.vn)TIN MỚI