Nhà báo Phan Ngọc Tiến chính thức nhận quyết định giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao

-Thứ tư, ngày 17/09/2014 08:35 GMT+7

Sáng 17/9/2014, tại Đài THVN, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao cho Nhà báo Phan Ngọc Tiến.


 


Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao cho Nhà báo Phan Ngọc Tiến

Theo Nghị định số 72/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam, từ ngày 7/9, Trung tâm Sản xuất các chương trình Thể thao đã chính thức trở thành Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.

Sáng 17/9, tại Đài THVN, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đã chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao cho Nhà báo Phan Ngọc Tiến (Quyết định số 1589/QĐ-THVN, ngày 16/9/2014 của Đài THVN).

Phát biểu khi được nhận quyết định, Nhà báo Phan Ngọc Tiến cảm ơn Lãnh đạo Đài, Thường vụ Đảng ủy đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng và xin hứa sẽ phát huy vai trò của mình, lãnh đạo đơn vị Ban Sản xuất các chương trình Thể thao hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI