Sự kiện thể thao nổi bật ngày 27.8

Cập nhật 07:08 ngày 27/08/2014