Sự kiện Thể thao nổi bật ngày 30.8.2014

Cập nhật 07:28 ngày 30/08/2014

 

Minh Nguyệt
(Thethao.vtv.vn)