Trịnh Văn Vinh và Hoàng Thị Duyên - 2 nhân tố trẻ của Cử tạ Việt Nam

-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 04:49 GMT+7

Với những thành tích gần đây của cử tạ Việt Nam cho thấy rằng, sự đầu tư và phát triển của cử tạ Việt Nam đang đi đúng hướng. Chính vì vậy, những nhân tố trẻ đang ngày càng xuất hiện để tiếp nối những thành tích ấn tượng của bậc đàn anh, trong đó nổi bật là Trịnh Văn Vinh và Hoàng Thị Duyên.

(Thethao.vtv.vn) - Với những thành tích gần đây của cử tạ Việt Nam cho thấy rằng, sự đầu tư và phát triển của cử tạ Việt Nam đang đi đúng hướng. Chính vì vậy, những nhân tố trẻ đang ngày càng xuất hiện để tiếp nối những thành tích ấn tượng của bậc đàn anh, trong đó nổi bật là Trịnh Văn Vinh và Hoàng Thị Duyên.

 


Lưu Chiến
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI