Thể thao 24/7 - 03/9/2017

  • Thể thao 24/7 ngày 03/9 với nội dung đáng chú ý: Tâm sự của các cua rơ Hà Nội khi chia tay Thủ đô; Karoline Pliskova ghi tên mình vào vòng 4.