Thể thao sáng - 11/11/2017

  • Thể thao sáng ngày 11/11 với nội dung đáng chú ý: ĐT Bỉ và ĐT Mexico hòa nhau kịch tính; Khi 1 chú côn trùng làm gián đoạn cả giải đấu.