Chung kết World Cup 2014: Những khoảnh khắc ấn tượng

-Thứ hai, ngày 14/07/2014 05:11 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-1.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-2.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-3.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-4.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-5.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-6.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-7.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-8.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-9.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-10.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-11.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-12.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-13.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-14.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-15.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-16.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-17.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-18.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-19.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-20.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-21.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-22.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-23.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-24.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_14/Germany-Argentina-wc2014-25.jpg

Đức đã đánh bại Argentina bằng bàn thắng duy nhất của Goetze để lần thứ 4 đăng quang ngôi vô địch thế giới trên đất Brazil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI