Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2013

Dương Hương-Thứ năm, ngày 02/01/2014 14:31 GMT+7

Ngày 2/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định, trong năm qua đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên mặt trận tư tưởng, chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng dư luận góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng của Đảng và của đất nước.

‘ Ảnh: VTV Online

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị sang năm 2014, cùng với tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đại hội Đảng XI đã đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo cả nước cần chủ động hơn trong dự báo, nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân; đấu tranh hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, báo chí, cũng như tình trạng “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đặc biệt lưu ý trong năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung mới được đề cập trong Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua; đồng thời chủ động tham gia một cách có trách nhiệm vào quá trình tổng kết 30 năm đổi mới, làm sáng tỏ hơn những vấn đề đang được cả lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước