Các cơ quan phải trả lại trụ sở cũ khi có trụ sở mới

TCKD-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 16:42 GMT+7

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng dự thảo chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, công sở. Chỉ thị quy định các đơn vị, bộ ngành khi được đầu tư xây dựng trụ sở mới, phải trả lại trụ sở cũ cho Nhà nước.

Theo Cục Quản lý Công sản, hiện còn nhiều cơ quan gặp khó khăn về nơi làm việc, phải đi thuê thêm diện tích làm việc. Trong khi đó, một số cơ quan đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ. Điều này làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản.

Dự thảo nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI