Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Phương Mai-Thứ hai, ngày 02/12/2013 15:40 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 Sáng 2/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (2/12/1953 -2/12/2013). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự.

Cách đây tròn 60 năm, Đảng ta đã quyết định thành lập Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học (tiền thân cuả Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày nay), đặt nền móng cho sự hình thành, xây dựng và phát triển nền khoa học xã hội nước nhà.

Với vai trò và chức năng nhiệm vụ của mình, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước, thực hiện tư vấn về chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam qua các thời kỳ.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu một mặt Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể, chuyên ngành của khoa học xã hội, kết hợp nghiên cứu cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu triển khai, ứng dụng; nghiên cứu đa ngành và nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, triết học, lịch sử , văn hóa... nhằm làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ hoặc do thực tiễn mới đặt ra, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho xã hội.

Bên cạnh đó, Viện cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chiến lược, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước