Phê duyệt tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014-2015

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 09:30 GMT+7

Nhân dân Sài Gòn kéo về dinh Độc Lập chào mừng quân giải phóng. Ảnh tư liệu.

Ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015.

Mục đích, yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc tổ chức các ngày lễ lớn cũng nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Các ngày lễ lớn cũng sẽ giúp tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về đất nước, con người Việt Nam kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế và đồng bào ở nước ngoài…

Theo Quyết định, ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015)…

Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/1954-20/7/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015).

Ngày lễ lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng: Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Ngoài ra, còn tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; phong trào cách mạng; sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước