Thế giới cần sự phát triển bền vững trong tiêu thụ và sản xuất

Bài và ảnh: Vĩnh Phú - Hoàng Lâm-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 17:31 GMT+7

Hiện tại và tương lai, thế giới đang phải giải quyết những thách thức xã hội, kinh tế và môi trường, vì thế, chúng ta cần có một sự đồng thuận với các thách thức này và phải được giải quyết thông qua một phương pháp tiếp cận tích hợp.

Hội nghị Môi trường LHQ – tìm giải pháp cho vấn đề “nóng”

Môi trường cùng với các yếu tố kinh tế xã hội đang đóng một vai trò quan trọng khi mục tiêu để đạt được sự phát triển thực sự bền vững trên quy mô toàn cầu. Giải quyết mối quan hệ này, tức là chúng ta có thể để đạt được sự thay đổi chuyển hóa để đảm bảo cho con người lâu dài và môi trường hạnh phúc.

‘ Hội nghị Môi trường LHQ

Năm 2014 là năm đầu tiên chương trình nghị sự phát triển trong tương lai sẽ được thiết lập, Ủy ban Đại diện thường trực của UNEP đã quyết định mục tiêu phát triển bền vững và chương trình phát triển năm 2015, bao gồm bền vững trong tiêu thụ và sản xuất. Đây là các chủ đề chính dành cho các Bộ trưởng cao cấp tham dự hội nghị môi trường của UNEA.

Các khái niệm về mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được đề cập tại Hội nghị LHQ về phát triển bền vững, Rio +20, năm 2012 là để tạo ra tập hợp các mục tiêu áp dụng cân bằng giữa 3 khía cạnh của phát triển bền vững: môi trường, xã hội và kinh tế. Hiện nay, các vấn đề của phát triển bền vững được bàn bạc mở rộng đến năm 2030. Các Chính phủ, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự đang tích cực tham gia vào quá trình xây dựng mục tiêu tổng thể này.

‘ Poster về năng lượng bền vững

Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2015 được xây dựng trên những tiến bộ đạt được thông qua 8 mục tiêu Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của LHQ năm 2000. Chương trình nghị sự sẽ giải quyết vấn đề dai dẳng và những thách thức mới đang đối mặt với con người và hành tinh.

Thay vì giải quyết các khía cạnh của phát triển bền vững một cách riêng biệt, các mục tiêu phát triển bền vững dự kiến ​​sẽ áp dụng một phương pháp tiếp cận tích hợp đầy đủ các khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường của phát triển bền vững. Một nhóm liên Chính phủ của Đại hội đồng LHQ gồm 30 thành viên đã được thành lập từ tháng 1/2013 và dự kiến ra mắt báo cáo vào tháng 9/2014 về các mục tiêu phát triển bền vững để đề xuất báo cáo trong năm 2015. Với các biện pháp trọng tâm, mục tiêu phát triển bền vững là làm thế nào bền vững trong tiêu thụ và sản xuất .

Tại Rio +20, các nhà lãnh đạo thế giới thông qua Khung chương trình bền vững trong tiêu thụ và sản xuất. Họ cũng nhận ra rằng đây là một mối quan tâm phổ biến và lãnh đaọ các nước phát triển sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững.

Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2015 cần có phương pháp mới, sáng tạo và biến đổi linh hoạt của quá trình triển khai thực hiện. Điều này sẽ bao gồm quan hệ đối tác mới, các tổ chức có thể làm việc một cách tích hợp, chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực, tiếp cận thông tin, giám sát và báo cáo về trách nhiệm, sự tham gia các thành viên có liên quan.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước