Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 22 của Ban Bí thư

Thu Huyền-Thứ tư, ngày 02/07/2014 19:18 GMT+7

Sáng nay (2/7), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, quan hệ lao động trong doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Đời sống của nhiều người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, các nhu cầu về đời sống, chăm sóc sức khoẻ, sinh hoạt văn hoá tinh thần chưa đáp ứng được nhu cầu. Ở một số nơi, tổ chức Đảng và Đảng viên, tổ chức công đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp phát triển chậm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp thì các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra, xử lý các sai phạm; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong những doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, tiền lương tối thiểu phù hợp với Hiến pháp năm 2013; có cơ chế khuyến khích người sử dụng lao động tham gia xây dựng các công trình phúc lợi cho người lao động, đồng thời các tổ chức công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI