Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Tấn Chiến-Thứ năm, ngày 17/07/2014 19:33 GMT+7

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các các cấp ủy cần tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chiều nay (17/7), phát biểu tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Đăk Lăk về công tác tổ chức cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các các cấp ủy cần tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, ngay tại thời điểm này, cùng với tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị khác, các cấp ủy trong tỉnh cần phải sớm bắt tay vào các công việc chuẩn bị nhân sự và chuẩn bị văn kiện phục vụ cho Đại hội các cấp.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, trọng tâm là xây dựng qui hoạch cán bộ, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị, các cấp ủy Đăk Lăk cần phải tập trung cho khâu này để qui hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới vừa đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi, vừa đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI