vi pham tải trong hạ tải Phú Thọ

Phú Thọ tước giấy phép hơn 1.200 lái xe vi phạm tải trọng

Phú Thọ tước giấy phép hơn 1.200 lái xe vi phạm tải trọng

Mặc dù ngày 1/4/2014, việc kiểm tra xe quá tải mới được triển khai đồng loạt trong cả nước, nhưng ngay từ cuối năm 2013 tại Phú Thọ, các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những xe chở hàng hóa quá tải trọng.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước