TV& VIDEO

Alo 8!8!8! - 02/11/2016

  • Alo 8!8!8! ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: Khởi động dự án xử lý nước thải 20.000m3 ở Bình Dương; Sơn La bắt 01 vụ vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp.