TV& VIDEO

Alo 8!8!8! - 03/11/2016

  • Alo 8!8!8! ngày 03/11/2016 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Nam: Mưa lũ gây cô lập hoàn toàn khu vực miền núi; Thừa Thiên Huế: Làng chế biến hải sản phục hồi sau sự cố môi trường biển...